ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการติดตามการดำเนินงาน..บัวน้อยลอยพ้นน้ำ

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามการดำเนินงานพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ตามกระบวนการบัวน้อยลอยพ้นน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560  ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้…

<< คลิกดูภาพเพิ่มเติม >>

Google+
Line