อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning สพป.นครพนม เขต 2
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
18-20 กรกฎาคม 2560Google+
Line