การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

        เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นำโดย นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ไปเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมมุกดาหาร โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร ขอขอบคุณผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนไปร่วมงานในครั้งนี้ และได้รับรางวัลกลับมา…


<< คลิกดูภาพเพิ่มเติม >>

Google+
Line