...ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระบวนการบัวน้อยลอยพ้นน้ำ...เป้าหมาย--> นักเรียน ป.1 อ่านเขียนได้ / ป.2 อ่านเขียนดี / ป.3 อ่านเขียนคล่อง

ข่าวสาร : บัวน้อยลอยพ้นน้ำ

สายตรง ผอ. เขต


นายประสงค์ สุภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2

นวัตกรรม ป.1

นวัตกรรม ป.2

นวัตกรรม ป.3